O nás

Společnost SIMPLE GREEN CZ, s.r.o. je na trhu od roku 1997 a zabývá se výhradně dovozem a distribucí čistícího a odmašťovacího prostředku SIMPLE GREEN ® nadnárodního koncernu SUNSHINE MAKERS Inc., je výhradním distributorem pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Ukrajinu. Společnost se v roce 2012 se přejmenovala z původního názvu LIBERTY-TOP-TECH s.r.o., aby zjednodušila orientaci našich zákazníků.

 

Historie

V roce 1990 zahájila společnost Sunshine Makers Inc. přípravu prodeje svých výrobků také v Evropě. Ukázalo se ale, že z důvodů respektování evropských předpisů nebylo možné používat některé látky tvořící základ výrobku. Takovouto látkou je na př. Alcylphenol-Polyglycol-Ether/APEO/-Nonylphenols, povrchově působící surfaktant. Také balení byla přizpůsobena normám EU a etikety a návody k použití byly přeloženy do všech evropských jazyků. Po několikaleté intenzivní výzkumné práci a po mnoha srovnávacích zkouškách prokázaly modifikované ‘evropské varianty‘ výrobků svou účinnost a kvalitu. Aby i z ekonomického hlediska bylo možné nabízet cenově přijatelné výrobky, jsou výrobky pro evropský trh koncentrovanější a levnější než výrobky srovnatelné kvality v zámoří. V roce 1997 začala dceřiná společnost Simple Green AG hledat distribuční partnery, kteří by převzali filozofii společnosti Sunshine Maker Inc. a šířily dobré jméno Simple Green na evropském světadílu. Sunshine Makers Inc. jako jedna z předních světových firem v oblasti ekologických čisticích prostředků a čisticích systémů je si vědoma své zodpovědnosti a hodlá rozšířit svou vedoucí pozici na světovém trhu a nabízet vysoce kvalitní výrobky a hospodárná řešení problémů. Výrobky Simple Green nalézají stále více odběratelů v oblasti průmyslu, protože svými výrobky šetří životní prostřední a snižují provozní náklady. Provozem lázně na nižší teplotou dochází ke snížení nákladů na energii a zároveň svým složením jsou nízké náklady na likvidaci odpadu.