Průmyslový čistič a odmašťovač, nehořlavý, neabrazivní, ekologicky šetrný a biologicky odbouratelný, určený ke všeobecnému čištění a odmašťování vysoce znečištěných povrchů, vyžadující splnění nejvyšších bezpečnostních kritérií vydaných firmou BOEING D6-17487P a výrobcem leteckých motorů Pratt & Whitney PWA 36604 Revision C. Je vhodný k čištění kovových, plastových i lakovaných povrchů pomocí postřikovacích strojů, k tlakovému a ultrazvukovému odmašťování ve strojírenství, letecké i pozemní dopravě, aniž by došlo k poškození čištěných povrchů. Směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle platných předpisů.

Použití
Vhodný pro čistění a odmašťování strojních součástí během údržbářské práce a k odmašťování povrchů, které mají být lepeny. Postříkejte čištěné místo a nechte chvíli působit, po té opláchněte nebo otřete. Nepoužívejte u materiálů, které se nesmí čistit vodou nebo alkalickými směsmi.

Vlastnosti pracovní směsi
Koncentrovaná směs je ředitelná studenou vodou až do poměru 1:30. Po zředění optimálně odmašťuje při běžné dílenské teplotě, čímž dochází k velké úspoře energie. Pracovní roztok není dle vyhlášky MŽP č 509/2005 Sb. považován za produkt s obsahem organických rozpouštědel, jeho VOC není nutno registrovat. Směs je velmi dobře biologicky odbouratelná, 100% po 28 dnech dle metody OECD 301-D

Doporučené ředění
1:30 až 1:10 Mytí oken, plexiskel, obrazovek
1:10 až 1:2 Mytí aut, plastů, interiérů, čalounění, odmaštění dílů před svařováním
Koncentrát Silně znečištění motory, řetězy, disky kol, strojní součásti,

Složení
Směs tvoří vodný roztok tenzidů, neobsahuje hydroxidy ani soli.
Rozpustnost ve vodě: 100%
Relativní hustota : 1,022 g/cm3
pH: 100 % koncentrát: 9,5 – 10,5

Nebezpečné složky směsi

CAS 102-71-6       EEC 203-049-8       Triethanolamine     1-5 % hmot.     Xi   R36/37/38

R věty – označení specifické rizikovosti:
R 36/37/38 – dráždí oči, dýchací orgány a kůži
S věty – standardní pokyny pro bezpečné nakládání
S 2 – uchovejte mimo dosah dětí
S 25 – zamezte styku s  očima
Obal je po důkladném vypláchnutí recyklovatelný.

Likvidace nasycené pracovní směsi
Směs není nutno před likvidací neutralizovat, po dohodě se správcem BČOV ji lze v čističce zlikvidovat. Neobsahuje komplexotvorné látky negativně ovlivňující kalové hospodářství.

Balení
13460 0,5 l láhev s rozprašovačem

Bezpečnostní list na vyžádání