Simple Green FNH Odpěňovač je směs derivátů z mastných kyselin a alifatických uhlovodíků, určená ke snížení pěny v roztocích na vodní bázi obsahující Simple Green čisticí a odmašťovací přípravky.

Vlastnosti:

Simple Green FNH Odpěňovač je koncentrovaný, nejedovatý, nehořlavý a biologicky rozložitelný. Neobsahuje silikon.

Balení

72601  1 l láhev
72610  10 kg kanystr
Bezpečnostní list

2013 SAFE GREEN 4003.pdf (65,8 kB)